Driedubbele winst

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

Een gesprek van 30 minuten waarin stagiair, praktijkbegeleider en stagedocent aan de hand van open vragen elkaar alle drie feedback geven, en samen reflecteren op de aansluiting tussen opleiding en praktijk.

Het gesprek sluit aan op de individuele stage-evaluatie van studenten maar is anders van opzet. In dit vervolg is het functioneren van de student niet langer het onderwerp van gesprek, maar worden studenten aangemoedigd hun ervaringen te delen, te reflecteren en kritisch te zijn. Tegelijk krijgen docenten en stagebegeleiders de kans om, mede dankzij de ervaringen van de student, te leren waar hun opleiding en praktijk elkaar nog beter kunnen vinden. Winst voor alle drie!

Wat brengt deze werkvorm jou?

Student

  • In de opleiding leer je hoe je in theorie moet handelen. Maar de praktijk is weerbarstig. Kaders en grenzen zijn vager, en soms word je verrast omdat er bijvoorbeeld niet, of juist extreem wordt ingegrepen. In je positie als werkende student, ben je een brug tussen opleiding en praktijk. Je kunt zo helpen de relatie tussen beide te versterken. Biedt de opleiding een goede voorbereiding op de praktijk? En wat doet de praktijk met het beleid waarover je leert in de opleiding?
  • Je leert dat je kritisch mag zijn en zowel opleiding als praktijk kunt bevragen.

Docent

  • Je leert over actuele uitdagingen in de praktijk, waar je in je onderwijs extra op kunt inspelen. Zo vraagt de praktijk om meer aandacht te besteden aan interprofessionele samenwerking.
  • Je kunt studenten beter begeleiden bij het in de praktijk herkennen van wat ze leren in de opleiding.
  • Het stimuleert je om de assertiviteit van studenten te vergroten.

Professional

  • Zowel de praktijk als de opleiding veranderen continu door nieuw onderzoek, beleid, en voortschrijdend inzicht. Tijdens dit gesprek ontdek je meer over de veranderingen in de opleiding. Dit inkijkje toont je waar opleiding en praktijk aansluiten, en waar je kunt leren van onderlinge verschillen.
  • Het biedt een moment om stil te staan bij waarom jullie de dingen doen zoals jullie ze doen. Een reflectie op eigen visie en handelen waarvoor in de praktijk vaak geen tijd is.