Intervisie buiten je bubbel

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

Een persoonlijk gesprek volgens een vast stramien. Intervisie dus, maar met professionals uit verschillende organisaties, studenten, jongeren en opvoeders.

Je bent vaak niet de enige professional die betrokken is bij een gezin. Allemaal handelen we in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen, maar daarvoor bewandelen we soms wel verschillende wegen. Iemand vanuit een wijkteam werkt anders dan iemand vanuit de jeugdbescherming. Hoe beter we met elkaar samenwerken, hoe beter we kunnen ondersteunen. Maar door onze verschillende achtergronden en het werken onder tijdsdruk, is samenwerken soms knap lastig.

Tijdens Intervisie buiten je bubbel spreek je elkaar wanneer er géén urgente casus centraal staat. De samenwerking is het gespreksonderwerp, tussen professionals onderling, én tussen professionals en ouders en jongeren.

Leidende vragen zijn:

 • Wat is ieders rol en hoe beïnvloedt je rol je perspectief op een casus?
 • Wat zijn de krachten van ieders positie? Wat de moeilijkheden?
 • Wat kun je leren van elkaars rollen?
 • Hoe werken we beter samen?

Wat brengt deze werkvorm jou?

Professional

 • Het is leerzaam en inspirerend om te ontdekken wat er in andere organisaties gebeurt, en hoe jongeren, ouders en studenten je aanpak bekijken.
 • Bij een volgend casusoverleg begrijp je sneller waar(om) andere professionals mogelijk verschillen in visie, en hoe je effectiever kunt samenwerken.

Student

 • Je leert nu al hoe belangrijk samenwerken is, en waar je straks in de praktijk zoal mee kunt worstelen.
 • Je werkt aan vaardigheden als reflecteren en wederkerig leren.

Ouder en jongere

 • Je helpt met je persoonlijke inbreng de verdere ontwikkeling van professionals.
 • Je voorkomt dat het gesprek alleen over jullie gaat, want je praat zelf ook mee; zo blijft het ouder-/jongere perspectief onder de aandacht.

Docent

 • Als begeleider van dit gesprek leer je diepgaand over problemen in de praktijk, en situaties die de samenwerking ingewikkeld kunnen maken.
 • Je kunt deze inzichten en praktijkvoorbeelden gebruiken om je lessen te verlevendigen.