Belofte

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

De meeste kinderen groeien op in liefdevolle gezinnen, prettige scholen en gezellige clubjes. Natuurlijk is er weleens wat. Een ouder schiet uit zijn slof of de juf heeft haar dag niet. Kinderen zijn veerkrachtig en groeien ook van vervelende ervaringen. Maar er zijn ook akelige gebeurtenissen: een kind ziet hoe haar vader haar moeder slaat, wordt door zijn oppas gevraagd aan zijn piemel te zitten, of door haar sportcoach stelselmatig belachelijk gemaakt omdat ze te dik zou zijn. Wie ziet het en wie stopt het?

De Belofte is een tekst met door jezelf gekozen woorden die je uitspreekt in aanwezigheid van anderen. Je belooft dat je je professionele verantwoordelijkheid neemt en opkomt voor kinderen en hun opvoeders.

Het uitspreken van de Belofte is het sluitstuk van een langer traject. In dit traject leer je over professionele moed en professioneel zelfrespect, en bepaal je wat die voor jou betekenen. Je oefent om te gaan met de angst die je belemmert volgens jouw professionele kernwaarden te handelen.

Wat brengt deze werkvorm jou?

Student

  • Je onderzoekt wat “goed genoeg” pedagogisch handelen is, en wat niet. Je gaat na wat je in zulke situaties kunt en moet doen, en je oefent dit.
  • Je ontdekt waar jouw kwetsbaarheid ligt. Wat vind jij moeilijk om onder ogen te zien of om te bespreken? Hoe kun je jezelf hierin versterken?
  • Je krijgt jouw waarden en uitdagingen scherper voor ogen, zodat je er helemaal voor kinderen, jongeren en opvoeders kunt zijn. Ook, en juist, op momenten dat ze jou het hardst nodig hebben.

Docent

  • Het doet er toe, wat studenten leren in de opleiding, wat ze in hun stages doen, en daarna. Je besteedt aandacht aan deze grote professionele verantwoordelijkheid van iedereen die met kinderen, jongeren en gezinnen werkt.
  • Alles komt samen: theorie (bijvoorbeeld over risico op kindermishandeling), praktijk (heb je dit op stage meegemaakt?), kennis (wat zijn signalen van…), vaardigheden (hoe voer je het gesprek met een collega of ouder als je je zorgen maakt?) en attitude (hoe ontwikkel je het lef om dat gesprek ook daadwerkelijk te voeren, of om je angst daarover met anderen te delen?).

Professional

  • Je hebt nu meer werkervaring dan toen je net je opleiding afrondde. De Belofte kan een waardevol traject zijn om voor jezelf, eventueel samen met collega’s, (opnieuw) te bepalen wat jouw werkwaarden zijn, en welke uitdagingen daar voor jou bij horen.