Reflectiewijzer

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

De Reflectiewijzer is een tekening die het reflecteren verbeeldt als een wandeling van een jeugdprofessional. Op die wandeling loop je door vier werelden. In iedere wereld reflecteer je vanuit een andere invalshoek op je werkervaringen.

De laatste wereld vraagt je om een concreet voornemen te formuleren waarmee je terugkeert naar je praktijk. De volgende keer dat je reflecteert, kun je eerst nagaan hoe dit voornemen je heeft geholpen.

Je kunt de Reflectiewijzer individueel doorlopen, maar je kunt hem ook in allerlei georganiseerde vormen van reflectie gebruiken: bij coaching, intervisie, supervisie, casuïstiekbespreking, in leerteams en werkgroepen.

Ook kun je de Reflectiewijzer in postervorm ophangen in je lokaal of werkruimte, als stimulans om (vaker) te reflecteren.

Wat brengt deze werkvorm jou?

Professional

 • De Reflectiewijzer nodigt je uit om verschillende kennisbronnen te gebruiken tijdens je reflectieproces.
 • Allereerst je eigen ervaring: wat heb je gedacht, gevoeld en gedaan, en hoe kijk je daar op terug?
 • Maar ook de ervaring van direct betrokkenen: hoe was het voor de kinderen, opvoeders en anderen die een rol speelden in de situatie?
 • En wat hoor je van experts om je heen? Wat vind je in recent onderzoek en in de huidige vaktheorie? En hoe praten de media over dit onderwerp?
 • Je verrijkt zo je inzicht en verstevigt je professionaliteit.

Student

 • Je volgt lessen en je doet stages. Theorie en praktijk dus. Maar hoe verbind je die twee? Waar raken ze elkaar? De Reflectiewijzer kan je hier bij helpen.
 • Aan de hand van de vragen uit de Reflectiewijzer denk je na over een ervaring uit je praktijk. Daarbij gebruik je allerlei kennisbronnen: jezelf, andere betrokkenen, theorie, onderzoek, media, de samenleving.
 • Reflecteren zal je in heel je carrière helpen, op welk pad je je ook begeeft, dus het is mooi om daar zo vroeg mogelijk een gewoonte van te maken.

Docent

 • Studenten vinden reflecteren vaak saai, de Reflectiewijzer spreekt hen aan.
 • De Reflectiewijzer is in iedere studiefase te gebruiken, en in allerlei onderwijsvormen: als hulpmiddel bij intervisie en tijdens leerteams, bij stagebegeleiding. Maar ook bij meer theoretisch onderwijs, om theorie te verbinden aan praktijk.
 • Er is divers materiaal beschikbaar: posters, A4 placemats, en losse werelden op kaartjes, die handig zijn tijdens groepswerk.