Oogstdialoog

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

Een laagdrempelige bijeenkomst van twee uur waarin onderzoekers hun (voorlopige) onderzoeksresultaten en dilemma’s delen met geïnteresseerde professionals, opvoeders, jongeren, beleidsmakers, docenten en studenten. Met dit diverse gezelschap verken je wat het onderzoek betekent voor praktijk en opleidingen. Na een korte presentatie van het onderzoek gaan de aanwezigen in subgroepjes in gesprek.

  • Wat zou elke (toekomstige) jeugdprofessional over het onderzoeksthema moeten weten?
  • Wat zou elke (toekomstige) jeugdprofessional in de praktijk moeten doen of laten?
  • En wat geef je de onderzoekers mee?

Na afloop krijg je een kort verslagje over de belangrijkste opbrengsten.

Wat brengt deze werkvorm jou?

Onderzoeker

  • Impact. Je bent enthousiast over je onderwerp en deelt graag je kennis, maar hoe doe je dat op een nuttige en inspirerende manier? Met een Oogstdialoog help je bij de vernieuwing van opleidingen en praktijk.
  • Een Oogstdialoog kan eigenlijk op ieder moment: aan het begin van je onderzoek, wanneer je literatuurverkenning achter de rug is en je misschien zoekt naar respondenten. Maar het kan ook wanneer je al middenin je onderzoek zit. Of juist een poosje erna, om te zien hoe je bevindingen doorwerken in de praktijk.
  • Je ontvangt feedback vanuit een waaier aan perspectieven en krijgt zo vaak ook nieuwe ideeën voor het vervolg.

Professional, ouder, jongere, docent en student

  • Je leert van en met elkaar over actuele dilemma’s in het jeugddomein.
  • Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.
  • Je vindt nieuwe inzichten. Natuurlijk uit het onderzoek, maar ook inzichten die ontstaan door het er met zoveel verschillende mensen over te hebben.
  • Deze inzichten kun je vaak direct gebruiken in je eigen praktijk en onderwijs.