Ruimte voor regels

infoInfo
shareShare
Toggle menu  

Wat is het?

Regels. Op het eerste oog een saai en rechtlijnig onderwerp: zo moet het, zo niet. Maar zo simpel is het niet in het jeugddomein. Zo zijn er regels op verschillende niveaus: van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Jeugdwet, tot aan het gemeentelijk jeugdbeleid, het pedagogisch beleid van een bepaalde organisatie, en afspraken tussen collega’s onderling.

Ook ingewikkeld: je moet je aan de regels houden, maar je mag er ook van afwijken. Een van de transformatiedoelen is zelfs dat professionals de regels vrijer interpreteren, passend bij de situatie.

Lastige materie, die regels. Het is haast onmogelijk om alle regels helemaal te kennen. Temeer omdat de regels vaak veranderen.

In deze werkvorm doen studenten op stage onderzoek naar de vele regels in hun praktijk. Daarna ontwikkelen ze een creatieve werkvorm over regels voor hun collega’s op stage: een levend ganzenbord, poppenkastspel, of een quiz met filmpjes van interventies.

De werkvorm stimuleert om met elkaar te praten over regels als onderdeel van het pedagogisch beleid, en welke plek dit heeft in de praktijk.

Wat brengt deze werkvorm jou?

Student

  • Je leert hoe complex dit onderwerp is: hoeveel regels er zijn, die je ook nog eens verschillend kunt interpreteren en waarderen.
  • Je onderzoekt welke regels volgens jou en je collega’s essentieel zijn voor de praktijk en benut je creativiteit om hier een werkvorm over te maken.
  • En passant doe je kennis op over hoe jeugdprofessionals in organisaties samenwerken. Bovendien ontwikkel je een kritische houding en leer je beter samenwerken met medestudenten en collega’s.

Professional

  • Je bekijkt je werk met de frisse kritische blik van de stagiaire.
  • Je krijgt de mogelijkheid om belangrijke regels te bespreken, weet weer beter welke regels er zijn en raakt gemotiveerd om ze (meer) in praktijk te brengen.

Docent

  • Het is mooi om studenten te stimuleren open en nieuwsgierig te zijn, systematisch te werken en niet snel te oordelen.
  • Je leert zelf veel van de begeleiding: al die studenten op hun verschillende stages, overal gelden weer andere wetten en regels.
  • Studenten kunnen je verrassen met creatieve werkvormen, die je mogelijk zelf ook kunt gebruiken.