Leer mee in het jeugddomein

infoInfo
shareShare
Toggle menu  
Meer informatie

De zes karakters

Op deze website staan zes karakters: een ouder, professional, onderzoeker, jongere, student en docent. Zij vertegenwoordigen de zes perspectieven die we in het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht verbinden. Voor hen zijn de werkvormen bedoeld. Ben je uitvoerend medewerker, beleidsmedewerker of leidinggevende? Kijk bij professional. Ben je pleegouder of een andere niet professionele opvoeder? Kijk bij ouder. De werkvormen zijn ook een inspiratiebron voor andere leernetwerken, kenniswerkplaatsen, opleidingen en expertisecentra. Ze zijn ontwikkeld voor het jeugddomein maar je kunt ze ook naar andere domeinen vertalen.

Onze vijf ingrediënten

Wij zijn een divers gezelschap van professionals, studenten, docenten, ouders, jongeren en onderzoekers dat het belangrijk vindt dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien, en zo nodig passende hulp krijgen.

We verbinden de werelden van onderzoek, opleiding en praktijk. Zo sluiten opleidingen en praktijk goed op elkaar aan, en gebruiken ze actuele kennis.

We hebben ontdekt dat de volgende vijf ingrediënten het leernetwerk laten floreren:

 1. Al zijn wij een breed en flexibel netwerk, toch hebben we een gemeenschappelijke ambitie.
 2. We brengen veel verschillende perspectieven samen. Deelnemers hebben verschillende rollen, komen van verschillende organisaties en zijn actief in alle onderdelen van het jeugddomein. Dit maakt ontmoetingen verrassend en leerzaam.
 3. Bespreken van vragen, uitdagingen en losse eindjes is motiverender en leerzamer dan het delen van antwoorden en conclusies. Dus niet alleen zenden, maar vooral veel uitwisselen.
 4. Zelf leren en tegelijkertijd bijdragen aan een hoger doel geeft voldoening en betekenis. Deelnemers ervaren een gezonde balans tussen wat ze aan het netwerk “geven” en wat ze er “ontvangen”.
 5. Goede organisatie en enthousiaste procesbegeleiding zetten de toon.

Meer tips over leren in een netwerk? Kijk eens hier (Movisie) of hier (NJi).

Onze partners

Het Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht is in 2018 gestart met de volgende partners:

Praktijk

 • Altrecht Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • De Rading
 • Gemeente Utrecht
 • GGD regio Utrecht
 • Jeugdgezondheidszorg Utrecht
 • Lokalis
 • Pluryn/Intermetzo
 • Reinaerde
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Utrechtse Jeugdregio’s
 • Wijkteams Amersfoort en Youké

Opleidingen

 • Bachelor en Master Pedagogiek (Hogeschool Utrecht; HU)
 • Bachelor Social Work profiel Jeugd (HU)
 • Master Forensisch Sociaal Werk (HU)
 • Opleiding tot Jeugdverpleegkundige (Netherlands School of Public & Occupational Health; NSPOH)
 • Opleiding tot Jeugdarts (NSPOH)
 • Master Clinical Child, Family and Education Studies (Universiteit Utrecht; UU)
 • Master Youth, Education and Society (UU).

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een breed netwerk met een kleine vaste kern en daaromheen een flexibele schil van geïnteresseerden.

Wil je contact met ons?

Wil je meer weten over de werkvormen, je ervaringen met ons delen of ben je nieuwsgierig naar wat we nog meer doen, mail ons op:
regionaal-leernetwerk-jeugd-utrecht@hu.nl.